Selecteer een pagina

Voorwaarden SupZwolle Flyer Actie

Algemene Voorwaarden

  1. Geldigheid van de actie: Deze actie is geldig voor alle klanten die de SupZwolle flyer hebben ontvangen en is alleen van toepassing in het jaar 2023. Elke korting is slechts eenmalig per persoon of groep te gebruiken.
  2. Gebruik van de actie: De korting wordt alleen toegekend als de flyer wordt getoond op het moment van betaling. De korting is niet van toepassing op voorafgaande aankopen.
  3. Beperking van de actie: Deze actie kan niet worden gecombineerd met andere aanbiedingen, promoties, kortingen of waardebonnen.
  4. Niet-overdraagbaar: De flyer en de daarbij behorende korting zijn niet overdraagbaar en kunnen niet worden ingewisseld voor contant geld.

Specifieke Voorwaarden

  1. Megasup korting: De flyer geeft recht op het huren van een megasup voor 30 euro in plaats van de gebruikelijke prijs van 50 euro.
  2. Normale sup korting – Voucher 1: De flyer bevat een voucher voor 20% korting per persoon op een huurperiode van 1,5 uur voor een normale sup.
  3. Normale sup korting – Voucher 2: De flyer bevat een afzonderlijke voucher voor het huren van een normale sup voor 10 euro in plaats van de gebruikelijke prijs van 15 euro per persoon voor 1,5 uur.

Belangrijke Elementen

  1. Actieduur: Deze actie is geldig gedurende het gehele kalenderjaar 2023. Na dit jaar zijn de vouchers niet meer geldig en kunnen deze niet meer worden gebruikt voor kortingen.
  2. Recht op wijziging: SupZwolle behoudt zich het recht voor om de actie te wijzigen of te beëindigen. Gebeurtenissen kunnen zich voordoen die de voortzetting van de actie niet mogelijk maken zoals gepland.
  3. Aansprakelijkheid: SupZwolle is niet aansprakelijk voor eventuele drukfouten, misinterpretaties, technische storingen, of andere factoren buiten onze controle die de correcte uitvoering van de actie zouden kunnen beïnvloeden. Bovendien is SupZwolle niet aansprakelijk voor enige schade, verlies of letsel dat voortvloeit uit het gebruik van onze sups, behalve in geval van grove nalatigheid of opzet van onze kant.