Selecteer een pagina

Privacy Policy

Dit privacybeleid beschrijft hoe SupZwolle persoonlijke informatie verzamelt, gebruikt, openbaart en beschermt die wordt verkregen van gebruikers van de website www.supzwolle.nl en alle gerelateerde diensten. SupZwolle hecht waarde aan de privacy van haar gebruikers en verbindt zich ertoe om persoonlijke informatie vertrouwelijk en in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving te behandelen.

  1. Verzamelde informatie

1.1. Persoonlijke informatie: SupZwolle kan persoonlijke informatie verzamelen wanneer gebruikers zich registreren op de website, een reservering maken voor supboardverhuur of suplessen, contact opnemen met SupZwolle of op andere wijze persoonlijke informatie verstrekken. Deze persoonlijke informatie kan onder meer de volgende gegevens bevatten: naam, e-mailadres, telefoonnummer, factuur- en verzendadres, betalingsgegevens, geboortedatum en andere informatie die relevant is voor het verlenen van de gevraagde diensten.

1.2. Gebruiksgegevens: SupZwolle kan automatisch bepaalde informatie verzamelen wanneer gebruikers de website bezoeken of interactie hebben met de diensten. Deze informatie kan onder meer het IP-adres van de gebruiker, het type browser, het besturingssysteem, de verwijzende pagina’s, de duur van het bezoek en andere gegevens over het gebruik van de website bevatten. Deze gegevens worden verzameld met behulp van cookies en vergelijkbare technologie├źn. Raadpleeg ons Cookiebeleid voor meer informatie over het gebruik van cookies.

  1. Gebruik van verzamelde informatie

2.1. SupZwolle kan de verzamelde informatie gebruiken voor de volgende doeleinden: a) Het verwerken en beheren van reserveringen voor supboardverhuur en suplessen. b) Het verstrekken van gevraagde diensten, zoals het leveren van supboards, het plannen van suplessen en het verstrekken van relevante informatie. c) Het beantwoorden van vragen en het verstrekken van klantenservice. d) Het verbeteren van de website, diensten en gebruikerservaring. e) Het uitvoeren van interne administratie, boekhouding en andere zakelijke doeleinden. f) Het voldoen aan wettelijke verplichtingen en het handhaven van de rechten en eigendommen van SupZwolle.

2.2. SupZwolle kan de verzamelde informatie gebruiken voor marketingdoeleinden, zoals het verzenden van nieuwsbrieven, aanbiedingen, promoties en andere marketingcommunicatie. Gebruikers hebben te allen tijde de mogelijkheid om zich af te melden voor dergelijke communicatie door de instructies in de betreffende berichten te volgen.

  1. Delen van informatie

3.1. SupZwolle kan persoonlijke informatie delen met derden in de volgende gevallen: a) Met serviceproviders en zakelijke partners die betrokken zijn bij het verlenen van de gevraagde diensten, zoals betalingsverwerkers, logistieke dienstverleners en instructeurs voor suplessen. Deze derden mogen de persoonlijke informatie alleen gebruiken voor het uitvoeren van de specifieke taken namens SupZwolle en in overeenstemming met dit privacybeleid. b) Met wettelijke autoriteiten, wetshandhavingsinstanties of andere derden indien vereist door de wet of om te voldoen aan juridische procedures, om de rechten, eigendommen of veiligheid van SupZwolle, haar gebruikers of anderen te beschermen. c) Met toestemming van de gebruiker.

3.2. SupZwolle zal geen persoonlijke informatie verkopen, verhuren of openbaar maken aan derden voor direct marketingdoeleinden zonder voorafgaande toestemming van de gebruiker.

  1. Gegevensbeveiliging

4.1. SupZwolle neemt redelijke technische en organisatorische maatregelen om persoonlijke informatie te beschermen tegen onbevoegde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging. SupZwolle maakt gebruik van beveiligingsmaatregelen zoals versleuteling, firewalls en beveiligde serveromgevingen.

4.2. Ondanks de genomen beveiligingsmaatregelen kan het verstrekken van persoonlijke informatie via internet nooit volledig gegarandeerd worden. Gebruikers dienen zich bewust te zijn van de inherente risico’s van gegevensoverdracht via het internet.

  1. Bewaartermijn van gegevens

5.1. SupZwolle bewaart persoonlijke informatie zo lang als nodig is voor het verlenen van de gevraagde diensten en het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

  1. Toegang en controle over persoonlijke informatie

6.1. Gebruikers hebben het recht om toegang te krijgen tot hun persoonlijke informatie die door SupZwolle wordt bewaard en om eventuele onjuistheden te corrigeren. Gebruikers kunnen ook verzoeken indienen om hun persoonlijke informatie te verwijderen, de verwerking ervan te beperken of bezwaar te maken tegen de verwerking ervan, onderworpen aan toepasselijke wetgeving.

6.2. Gebruikers kunnen hun toestemming voor het verwerken van persoonlijke informatie intrekken en hebben het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit.

  1. Wijzigingen in het privacybeleid

7.1. SupZwolle behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid op elk moment te wijzigen of bij te werken. De herziene versie zal worden geplaatst op de website en de datum van de laatste update zal worden vermeld. Het is raadzaam om regelmatig het privacybeleid te raadplegen voor eventuele wijzigingen.

  1. Contact opnemen

8.1. Als gebruikers vragen, opmerkingen of verzoeken hebben met betrekking tot dit privacybeleid of de privacypraktijken van SupZwolle, kunnen ze contact opnemen met SupZwolle via de contactgegevens vermeld op de website.

Dit privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt op 20-06-2023.